Gwybodaeth am addysg Gymraeg/ Welsh medium education

Er gwybodaeth, digwyddiad yn yr ysgol/ For information, an event in school.