Gwneud cais am le yn yr Ysgol Uwchradd/ Apply for a Secondary place

Rhieni Blwyddyn 6 presennol
Gweler y linc isod ar gyfer gwneud cais am le i’ch plentyn yn yr Uwchradd 2024. Y dyddiad cau yw’r 6ed o Dachwedd
Current Year 6 parents
Please see link to make an application for a place in Secondary school in 2024. The closing date for applications is the 6th of November.

A range of schools in Wrexham provide a secondary education, including English medium, Welsh medium, voluntary aided and foundation schools.
http://www.wrexham.gov.uk