Gwisg ysgol/ School uniform

Mae manylion am archebu gwisg ysgol yn y llythyr sydd wedi atodi. Er mwyn archebu, gallwch ddefnyddio’r linc isod, ebostio’r ysgol neu ffonio’r  swyddfa/ Details regarding ordering school uniforms are included in the attached letter. To order, you can do so by using the link below, by email or by phone.