Gwisg ysgol/ School uniform

Gweler y linc er mwyn rhoi adborth am newidiadau posib i wisg ysgol. Mae posib rhoi sylwadau tan yr 28ain o Dachwedd.
Please see attached link which is possible for parents to respond to possible changes to school uniform. It is possible to respond up until the 28th of November 
Hoffem gael eich barn ar newid rhai elfennau o’r canllawiau gwisg ysgol.
llyw.cymru

https://gov.wales/changes-statutory-guidance-school-uniform-and-appearance-policies