Gwersyll yr Urdd Caerdydd/ Cardiff Urdd camp

Er gwybodaeth bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cael y cyfle i fynd i Wersyll yr Urdd Caerdydd rhwng y 22ain a’r 24ain o Fehefin. Côst y llety yw £112 ond bydd y costau trafnidiaeth a’r gweithgareddau yn ystod y dydd yn ychwanegol. Os ydych yn derbyn cinio am ddim, yna bydd angen talu’r costau trafnidiaeth ond nid pris y llety.  Byddwn yn cadarnhau’r gôst ac yn anfon manylion pellach maes o law. 
For information Year 6 pupils will have the opportunity to visit the Urdd camp in Cardiff between the 22nd and 24th of June. The cost of the accommodation is £112 but there will be an additional cost for transport and activities during the stay. If you receive free school meals, you will need to pay the bus costs but not the accommodation. We will confirm the exact cost and send further details to you as soon as possible.