Gwersi gymnasteg Blwyddyn 3 q 4/ Gymnastic lessons for Years 3 and 4

I’ch atgoffa bydd dosbarth Miss Morris a Dosbarth Mrs Wright yn dechrau gwersi gymnasteg yfory.
To remind you, Miss Morris’s class and Mrs Wrights’s class will be starting gymnastics lessons tomorrow .