Gwersi gymnasteg Blwyddyn 1 a 2/ Gymnastic lessons for Years 1 and 2

Gweler y llythyr ar gyfer dosbarth Ms Williams a Mrs Wycherley. Bydd dosbarth Miss Whyte yn mynd i wersi gymnasteg yn ystod yr ail dymor/ Please see attached letter for Ms Williams and Mrs Wycherley’s class. Miss Whyte’s class will be having gymnastic lessons after Christmas.