Gwersi Cerdd/ Music lessons

Rydym wedi atodi llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth am wersi cerdd i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6. Bydd copi papur i’ch plentyn hefyd. Os ydych eisiau i’ch plentyn dderbyn gwersi cerdd, yna gallwch lewni’r atodiad sydd ar y llythyr neu ebostio’r ysgol erbyn Dydd Mercher y 29ain o Fedi. Diolch yn fawr.
We have attached a letter which contains information regarding music lessons for pupils in Year 3 to 6. A paper copy of the letter will also be sent home. If your child wishes to receive music lessons, could you please fill in the slip on the letter or email the school by Wednesday the 29th of September. Thank you.