Gwersi cerdd/ Music lessons

Bydd gwersi ffidl ar Ddydd Mercher a gwersi gitar ar Ddydd Gwener. Bydd angen i’r disgyblion gofio’r offeryn er mwyn iddynt dderbyn gwers. Diolch yn fawr.
Violin lessons are held on Wednesday and gitar lessons are held on Friday. The pupils will need to remember to bring their instruments to school for the lessons. Thank you.