Gweithwyr allweddol/ Critical workers

Disgyblion cyfnod allweddol 2/ Key stage 2 pupils
Os oes angen darpariaeth ar gyfer yr wythnos yn dechrau ar y 1af o Fawrth, allwch chi ebostio yr ysgol os gwelwch yn dda cyn diwedd y dydd Dydd Iau. I’ch atgoffa, bydd y disgyblion yn defnyddio’r mynedfa bws o Ddydd Gwener ymlaen. Diolch yn fawr.
Disgyblion Meithrin Derbyn a Blwyddyn 2/ Nursery, reception and Year 2 pupils
Os nad yw eich plentyn yn yr ysgol Dydd Llun ond bod angen darpariaeth, allech chi ebostio’r ysgol os gwelwch yn dda cyn diwedd y dydd Dydd Iau. Diolch. 
Key stage 2 pupils
If you require provision for the week beginning on March the 1st, please contact the school before the end of of the day on Thursday. To remind you, from Friday the pupils will need to use the bus entrance, rather than the main entrance by the office.  
Nursery, Reception and Year 2 pupils
If your child is not in school on Monday as part of the staggered return, could you please email the school should you need provision. Thank you.