Gweithwyr allweddol ar gyfer yr wythnos yn cychwyn y 25ain/ Provision for children of critical worker

I’ch atgoffa, os ydych yn weithiwr allweddol ac nid oes posib i chi wneud unrhyw drefniant arall o ran gofal plant, allwch chi gysylltu gyda’r ysgol cyn diwedd dydd Iau os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.
Just a reminder, if you are a critical worker and need provision for your child/ children next week as you have been unable to make alternative arrangements, could you please contact the school before the end of the day on Thursday. Thank you