Gweithgareddau teulu a chyrsiau yn Ysgol Bodhyfryd Family activities and courses in Ysgol Bodhyfryd

Annwyl rieni a gofalwyr

Rydym wrthi yn gweithio hefo sir Wrecsam i drefnu gweithgareddau teulu, cyrsiau a chefnogaeth i rieni a’u plant yn yr ysgol. Os fedrwch gwblhau’r holiadur i weld beth sydd o ddiddordeb gennych. Mae’r cynnig yn agored i’r teulu cyfan gan gynnwys Neiniau a Theidiau. Croeso i bawb ymateb.

Cymraeg – https://forms.gle/W2cwxNEXu9PYFHVM7

 

Dear parents and carers

We are working alongside Wrexham county to arrange family activities ,courses and support for our families. In order to tailor courses to your needs and interests we would be grateful if you could fill out the questionnaire to help us plan. The offer is open to the whole family including Nannies and Grandads. Please feel free to respond.

English Form – https://forms.gle/mr3bsbcsjU6TrcBv7

 

Diolch

 

Sent from Mail for Windows