Gweithdy NSPCC i flwyddyn 5 a 6/ NSPCC workshop for Year 5 and 6 pupils

Yn dilyn y gwasanaeth wythnos diwethaf, bydd yr NSPCC yn cynnal gweithdy Dydd Mercher gyda disgyblion Blwyddyn 5 a 6. Gweler y manylion yn yr atodiad.
Following on from the service last week, Year 5 and 6 pupils will take part in a workshop on Wednesday. Please see the letter attached.