Grantiau gwisg ysgol/ School uniform grants

• Gall plant cymwys ym MHOB blwyddyn ysgol wneud cais bellach

• Mae cyllid ar gyfer cynllun 2022-2023 ar agor tan 30 Mehefin 2023

• Eligible children in ALL school years can now apply
• Funding for the 2022-23 scheme is open until 30 June 2023