Goriadau/ Keys

Mae plentyn wedi darganfod goriadau ar safle’r ysgol. Os eich goriadau chi ydynt, mae nhw’n ddiogel yn y swyddfa.
A pupil has found a set of keys on the school site. If they are yours, please contact the office.