Goleuadau Nadolig/ Christmas lights

TROI YMALEN GOLEUADAU NADOLIG WRECSAM – DYDD IAU, TACHWEDD 24AIN 4:15PM – 7PM

 

Mae’r digwyddiad yn dechrau yn Sgwâr y Frenhines am 4.15pm, a gwahoddir teuluoedd i ymgasglu o amgylch y goeden Nadolig i droi’r goleuadau ymlaen. Bydd canu carolau yn cael ei arwain gan fand pres a chôr cymunedol a fydd yn canu ffefrynnau Nadoligaidd a fydd yn sicr yn creu naws hudol.

 

Am 4:50 bydd band gorymdeithio a diddanwyr stryd yn arwain teuluoedd drwy ganol y ddinas lle bydd cyfle i’r plant helpu i droi’r goleuadau Nadolig ymlaen, fesul stryd, wrth iddyn nhw gerdded i Ddôl yr Eryrod.  

 

Mae croeso i blant ddod â’u ffon hud eu hunain i’r digwyddiad.

WREXHAM CHRISTMAS LIGHT SWITCH ON – THURSDAY 24TH NOVEMBER 4:15PM – 7PM

 

The event begins on Queens Square at 4:15pm and families are invited to gather around the beautiful Christmas tree for a traditional light switch on. There will be carols led by a brass band and a community choir singing festive favourites that will be sure to create a magical atmosphere.

 

At 4:50 a marching band and street entertainers will lead families through the city centre where children can help to turn on the Christmas lights, street by street, as they make their way to Eagles Meadow.

 

Children are welcome to bring along their own magic wand to the event.