Flying Start Welsh Medium child care Dechrau Deg gofal plaant yn y Gymraeg

Annwyl Rieni/Gofalwyr

Mae plant cymwys yn gallu cael gofal plant wedi’i ariannu yn y Gymraeg trwy Dechrau Deg.

 

Gellir dod o hyd i’r neges ar @cbswrecsam ar Twitter ac ar Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar Facebook. Dyma’r ddolen i’r erthygl:

Lleoedd gofal plant wedi’u hariannu i blant dwy oed

/

Funded childcare places for 2 year olds

/

 

Good morning,

Eligible children and families are able to access Welsh medium Dechrau Deg funded childcare.

 

The post can be found on @wrexhamcbc on Twitter and Wrexham County Borough Council on Facebook. Here is the link to the article:

Funded childcare places for 2 year olds

/

Lleoedd gofal plant wedi’u hariannu i blant dwy oed

 

 

Sent from Mail for Windows