Ffair yr haf, Ysgol Bodhyfryd, Summer Ffair 13.07.23

Annwyl rieni/gofalwyr.
Nodyn i’ch atgoffa am Ffair yr haf, dydd Iau yma yn dechrau am 2.30yh. Croeso mawr i bawb.
Dear parents/carers
A quick message to remind you of our Summer fair this Thursday starting at 2.30. A warm and hopefully rain free welcome to all!

Diolch