Ffair Nadolig 23.11.22 Christmas fair

Bydd y ffair Nadolig yn cychwyn am 2:30 ar bnawn Dydd Mercher y 23ain o Dachwedd. Bydd y plant yn gwerthu cynnyrch maen’t wedi bod yn paratoi. Bydd bwyd ar gael yn y gegin. Byddem yn ddiolchgar iawn am y cyfraniadau canlynol:-
– poteli/ siocledu. 
–  Cyfraniadau gan fusnesau lleol neu cwmniau efallai eich bod chi yn gweithio iddynt.
– hen ddillad gwisg ffansi/ hen siwmperi Nadolig

Os gall y cyfraniadau yma gyrraedd yr ysgol ar Ddydd Llun y 21ain o Dachwedd os gwelwch yn dda. Byddem hefyd yn ddiolchgar iawn os y gall unrhyw un ohonoch ein helpu yn ystod y ffair. Os ydych ar gael i helpu, yna cysylltwch gyda un o’r staff wrth y giat neu yn y swyddfa.
Dyddiadau i’ch dyddiadur….
Disgo Santes Dwynwen 19.1.23 (Cyfnod sylfaen 5:00-5:45/ Adran Iau 6:00-7:00)
Bingo                                 2.2.23   (cychwyn am 6:30, drysau ar agor 6:00)
The Christmas fair will start at 2:30 on Wednesday the 23rd of November. The pupils will be selling some produce they have made. There will food available in the kitchen. We would be very grateful for the following contributions

– bottles/ chocolate contributions for the tombola. 
– We would also be grateful for any contributions from local businesses or local companies who you may work for. 
– any fancy dress clothes you may have which are no longer in use, or any old Christmas jumpers
Could all contributions be sent to the school on Monday the 21st of November. The pupils can wear their own clothes on that day.

We would also be grateful if any one would be free to help during the fair. If you are free to help, could you please contact the school office or member of staff.

Dates for you diary…

Santes Dwynwen disco     19.1.23 (foundation phase 5:00-5:45/ Juniors 6:00-7:00)
Bingo                      2.2.23   (Doors open 6:00, Bingo begins at 6:30)