Farnais fflwroid cyfnod sylfaen/ Fluoride varnish foundation phase

Os nad ydych eto wedi cwblhau’r ffurflen ganiatâd, oes posib i chi wneud os gwelwch yn dda erbyn Dydd Gwener nesaf y 10fed o Ragfyr er mwyn nodi eich bod yn fodlon i’ch plentyn gael farnais fflwroid. Diolch yn fawr. 
If you have not yet sent the permission form to school, could you please sign and return the form by the 10th of December if you would like your child to have the fluoride varnish. Thank you.