Ethol rhiant-Lywodraethwr/ Parent Governor election

I’ch atgoffa, mae’r dyddiad cau yfory am 5/ 
To remind you, the closing date for applications is tomorrow at 5.