Eisteddfod Yr Urdd

Os hoffai eich plentyn gystadlu ar gyfer yr Eisteddfod, rwyf wedi atodi’r linc ar gyfer yr unawdau perthnasol. Mae’r cyfeiliant ar gyfer yr holl ddarnau ar google classroom, ond byddaf yn llwytho fersiwn o ansawdd gwell o’r unawd i Flwyddyn 5 a 6 heno. Bydd ar y stream erbyn y bore. Rydym wedi dysgu’r unawd ‘Trip i’r lloer’ i ddisgyblion Bl 3 a 4 ac mae disgyblion Blwyddyn 5 a 6 wedi dysgu’r unawd, unawd cerdd dant a’r alaw werin. 
Bydd angen i chi recordio eich plentyn adref yn canu gyda’r cyfeiliant a wedyn uwchlwytho erbyn 12:00 Dydd Gwener y 26ain. 
Er mwyn cael yr ansawdd sain gorau bydden ni’n eich argymell i recordio gan ddefnyddio ffôn symudol. Os ydych angen cymorth, mae croeso i chi gysylltu. Pob lwc!! 
If your child would like to compete in the Eisteddfod, I have attached the link for the relevant solos. The accompaniment for all pieces are on google classrooms, but a better quality version of the accompaniment for the Year 5 and 6 solo will be on the stream in the morning. Years 3 and 4 have learnt the solo ‘Trip i’r Lloer’ and years 5 and 6 have learnt the solo, the cerdd dant solo and the alaw werin.
You will need to record your child singing with the accompaniment and then upload by 12:00 Friday the 26th of March. 
To achieve the best sound quality, I would advise you to use your mobile phone to record. If you need any help, please get in touch. All the best!! 
Cais ar gyfer Unawd Bl 3/ Year 3 solo
Cais ar gyfer Unawd Bl 4, 5 a 6/ Years 4,5 and 6 solo
Cais ar gyfer yr unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac Iau/  Alaw werin competition for Year 6 and below
Cais ar gyfer yr Unawd Cerdd Dant ar gyfer Bl 4, 5 a 6/ Solo for the cerdd dant for years 4,5 and 6.