Eisteddfod yr Urdd Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, 11.3.23

Rydym newydd dderbyn cadarnhad y bydd yr Eisteddfod yn cael ei gynnal yfory, ond bydd yr Eisteddfod yn cychwyn awr yn hwyrach. Felly bydd pob rhagbrawf awr yn hwyrach. Rwyf wedi atodi’r amseroedd newydd isod.
Bydd yr Eisteddfod prynhawn yn cychwyn am 2:00. O ganlyniad, os yw eich plentyn yn y parti Cerdd dant, bydd angen iddynt fod yn yr Eisteddfod erbyn 2.00 ac os yw eich plentyn yn y Parti Unsain, bydd angen iddynt gyrraedd erbyn 3:00. NI FYDD disgyblion yr ymgom yn cystadlu yfory, byddant yn mynd yn syth i’r Eisteddfod Sir ar y 25ain o Fawrth yn Neuadd William Aston. 
Rydym hefyd wedi derbyn neges i fod yn ofalus yn y maes parcio rhag ofn y bydd yn llithrig yn y bore, ac i gadw i’r llwybrau sydd wedi eu clirio. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yfory!
We have just received confirmation that the Urdd Eisteddfod will take place tomorrow, however, it will start an hour later. Therefore each prelim will be moved forward by one hour. The new times for the prelims are attached below.
The afternoon Eisteddfod will start at 2. Therefore could the pupils who are in the Parti Cerdd Dant arrive by 2:00 pm and the pupils who are in the Parti Unsain arrive by 3:00. Pupils in the ymgom will NOT be performing tomorrow and will go straight through to the County Eisteddfod which is held in Willima Aston Hall on the 25th of March. 

Ysgol Bro Alun have asked us to share that care is needed in the car park due to possible icy conditions and to keep to the footpaths which have been cleared. We look forward to seeing you tomorrow.
Amseroedd rhagbrofion/ Prelim times
12-12:45                       Unawd Blwyddyn 1 a 2 Mr Triongl/ Year 1 and 2 solo
10:00-11:00                  Llefaru unigol Gwesty moethus Blwyddyn 1 a 2/ Year 1 and 2 reciting

9:30 – 11:45                 Unawd Blwyddyn 3 a 4 Dere di dere do/ Year 3 and 4 solo
11:00 – 12:15               Llefaru Blwyddyn 3 a 4 Ar ol methu unwaith/ Year 3 and 4 reciting

12:00 – 12:45              Unawd Blwyddyn 5 a 6 Yr Hydref/ Solo Year 5 and 6
9:00 – 9:55                   Llefaru unigol Blwyddyn 5 a 6 Yr Hen dy gwag/ Reciting Year 5 and 6

11:00 – 11:30              Alaw werin