Eisteddfod yr Urdd/ National Urdd Eisteddfod

A hoffech chi gystadlu?! Do you want to compete?! 

Gan fod Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych eleni wedi ei gohirio, mae’r Urdd/ S4C am gynnal ‘Eisteddfod T’. Mae manylion am gystadlaethau a sut i gystadlu ar gael drwy’r linc isod:

As you are aware, this year’s Urdd Eisteddfod due to be held in Denbigh has been postponed. However, the Urdd/ S4C will be holding an alternative Eisteddfod, called ‘Eisteddfod T’. Details about the different competitions and how to compete are available through the attached link:

http://s4c.urdd.cymru/cy/