Eisteddfod yr Urdd/ National Urdd Eisteddfod

Image.jpeg
Llongyfarchiadau mawr i Jemima a ddaeth yn gyntaf yn yr Eisteddfod, tipyn o gamp. Canodd y parti cerdd dant yn hyfryd hefyd, da iawn chi! Roeddem yn falch o bob un ohonoch.
Congratulations to Jemima who came 1st in the National Eisteddfod in the woodwind instrumental solo, a huge achievement. Congratulations also to the Part Cerdd Dant who sang beautifully. Well done! We were very proud of you all.