Eisteddfod yr Urdd a’r clwb canu/ Urdd Eisteddfod and the afterschool singing club

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu yn yr Eisteddfod ar Ddydd Sadwrn. Bydd y partion unsain, parti cerdd dant a’r unigolion ddoth yn gyntaf ac yn ail yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir yn Theatr y Stiwt ar Ddydd Sadwrn y 16eg o Fawrth. Bydd hefyd y disgyblion sydd yn y cyflwyniad dramatig yn perfformio yn yr Eisteddfod. Unwaith i ni dderbyn gwybodaeth pellach am yr amseroedd, wnawn ni gysylltu gyda chi.
Bydd ymarfer canu nos yfory tan 4:00 ond ni fydd ymarfer ar Ddydd Mawrth y 12fed o Fawrth. 

Congratulations to all the pupils who took part in the Eisteddfod last Saturday. The pupils who are in the unison parties, in the Cerdd Dant party and those who came first and second in the individual competitions will compete in the County Eisteddfod which is held in the Stiwt Theatr, Rhos, on Saturday the 16th of March. The pupils who are in the dramatic presentation will also be perform in the Eisteddfod on the 16th We will send details regarding times once the Urdd sends us the programme.

There will be a singing club tomorrow until 4 but there will not be a practice after school on Tuesday the 12th of March.