Eisteddfod T

Os yw eich plentyn yn aelod o’r urdd, ac os y bydden nhw’n hoffi cystadlu yn yr Eisteddfod T, dyma wybodaeth i chi am y darnau/ am sut i recordio. Os hoffech unrhyw gefnogaeth gyda’r canu neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â Miss Davies. Mae’r system yn fyw o heddiw ond bydd angen cofrestru ac uwchlwytho darnau erbyn hanner dydd, Dydd Gwener y 26ain o Fawrth. 
If your child is a member of the Urdd and if they would like to participate in the ‘Eisteddfod T’ click on the link for information on the different competitions and also details on how to record and upload. If you would like some help with the music pieces, or would like more information, please contact Miss Davies. The system is live from today to register and upload recordings and closes on midday on Friday the 26th of March.