Eisteddfod

Diolch yn fawr i bob am gystadlu mor wych yn yr Eisteddfod, roedden ni’n falch o berfformiad pob un ohonoch. Edrychwn ymlaen i’r Eisteddfod Sir ar y 25ain o Fawrth yn Neuadd William Aston. 
Thank you to all pupils who competed today in the Eisteddfod, we are proud of you all. We look forward to the Eisteddfod Sir on the 25th of March in William Aston Hall.