Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion oedd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir heddiw. Diolch iddynt am gynrychioli’r ysgol mor wych!
Llongyfarchiadau arbennig i Jemima am ddod yn gyntaf yn yr unawd chwythbrennau. Bydd Jemima yn cynrychioli Sir Fflint a Wrecsam yn yr Eisteddfod yn Sir Ddinbych.
Congratulations to all the pupils who competed in the Urdd Eisteddfod today, and for representing Bodhyfryd. We were very proud of you all. 
Congratulations to Jemima who won the flute instrumental competition. Jemima will now represent Flint and Wrexham in the National Eisteddfod in Denbigh.  
Image.jpeg