Eira/ Snow

Fel y gwyddoch, mae’r rhagolygon yn dangos y bydd mwy o eira dros yr oriau nesaf. Byddwn yn monitro’r sefyllfa yn ofalus ac yn gwneud penderfyniad mor fuan a phosibl os bydd angen cau yr ysgol eto . Gobeithio i’r plant fwynhau yr eira heddiw!
As you are aware, the forescast over the next few hours is for more snow. We will monitor the situation carefully and make a decision as soon as possible if we need to close the school tomorrow. We hope the pupils enjoyed the snow today!