Dyddiadau’r tymor 23-24/Term dates 23-24

Er gwybodaeth, gweler yr atodiad. Bydd yr ysgol yn ail ddechrau i ddisgyblion ar y 5ed o Fedi ac yn cau ar yr 21ain o Ragfyr.
For information, please see attached flyer. School will reopen to pupils on the 5th of September and will close on Thursday the 21st of December.