Dyddiadau’r tymor 22-23/ Term dates for 22-23

Gweler y dyddiadau ar gyfer tymhorau’r ysgol 2022-23. Bydd yr ysgol yn ail ddechrau i ddisgyblion ar Ddydd Llun y 5ed o Fedi.
Please see term dates for 2022-23. The school will reopen to pupils on Monday the 5th of September.