Dyddiadau wythnos nesaf/ Dates next week

Er gwybodaeth, byddwn yn dathlu diwrnod Roald Dahl Dydd Mercher nesaf y 13eg o Fedi. Gall y disgyblion wisgo fel cymeriad o un o lyfrau Roald Dahl os ydynt yn dymuno. Hefyd, gall y disgyblion wisgo coch/ crys Cymru ar Ddydd Gwener nesaf y 15fed ar ddiwrnod Owain Glyndwr.
For information, we will be celebrating Roald Dahl day next Wednesday the 13th of September. The pupils can dress up as a character from one of his novels if they wish. Also, the pupils can wear red/ Wales shirts next Friday the 15th as part of the Owain Glyndwr day.