Dyddiadau wythnos nesaf/ Dates for next week

Er gwybodaeth, dyma ychydig o weithgareddau ar gyfer wythnos nesaf

Here are some activities for next week.

13.9.22                                  Diwrnod dathlu Roald Dahl – gall y plant wisgo fel cymeriad o un o’r nofelau/ Roald Dahl Day – the pupils can dress up as a character from one of his novels. 

16.9.22                                  Diwrnod Owain Glyndwr – gall y plant wisgo coch/ Owain Glyndwr day – the pupils can wear red.