Dyddiadau tymhorau 22-23/ Term dates for 22-23

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru, bydd un diwrnod ychwanegol ar gyfer hyfforddiant mewn swydd rhwng 22-23. Bydd yr ysgol hefyd ar gau i ddisgyblion ar Ddydd Llun y 17eg o Ebrill. Yr ydym wedi atodi fersiwn sydd wedi ei ddiweddaru o ddyddiadau tymhorau ysgol 22/23.
Following the recent announcement from the Welsh Government, there is an extra training day for the next academic year. The school will also be closed for pupils on Monday the 17th of April. Attached is an updated version of the school term dates for 22/23.