Dyddiadau nosweithiau rhieni a gofalwyr/ Parents and guardians evening dates

Bydd nosweithiau rhieni a gofalwyr yn cael eu cynnal ar y 22ain a’r 23ain o Ebrill, o 3:30 tan 5:30. 

Bydd y nosweithiau yn cael eu cynnal yn yr ysgol. Rydym wedi anfon llythyr er mwyn i chi nodi pa ddyddiad yr hoffech. Bydd nosweithiau rhieni a gofalwyr dosbarth Mrs Parry ar yr 22ain a’r 24ain o Ebrill.


Parents and guardians evening will be held on the 22nd and 23rd of April,  from 3:30 until 5:30.

The evenings will be held in school. A letter has been sent for you to note which date you are available to attend. Mrs Parry’s parents and guardians evening will be held on the 22nd and 24th of April.