Dyddiadau hyfforddiant mewn swydd/ Training days reminder

I’ch atgoffa, ni fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion yn ystod y dyddiau canlynol gan eu bod yn ddyddiau hyfforddiant mewn swydd.
To remind you the following days are training days and therefore the school will not be open for pupils.
20.6.22
4.7.22