*Dyddiadau hyfforddi/ Training days*

I’ch atgoffa, nid oes ysgol Dydd Llun yr 20fed o Fehefin na’r 4ydd o Orffennaf gan eu bod yn ddyddiau hyfforddi.
To remind you, school is closed for pupils on Monday the 20th of June and on Monday the 4th of July as they are staff training days.