Dyddiadau/ Dates

Gweler yr atodiad sy’n cynnwys dyddiadau i’ch dyddiadur. I’ch atgoffa, os hoffech lun Tempest, ac os nad ydych eto wedi cael cyfle i fynd ar y linc, mae posib gwneud hyd at ddiwedd y dydd yfory. Diolch.
Please see attached letter which contains a few dates for your diary. To remind you, if you wish Tempest to take a picture of your child/children, it is still possible to book up until tomorrow. Thank you.