Dychwelyd yn ôl i’r ysgol/ Return to school for foundation pupils

Pnawn da i chi gyd. Efallai eich bod yn ymwybodol bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd yn ôl i’r ysgol wedi hanner tymor. Does dim dyddiad eto ar gyfer CA2 felly bydd y trefniadau sy’n bodoli ar hyn o bryd yn parhau o ran dysgu ar lein. Bydd y ddarpariaeth ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn parhau.

Byddwn yn cadarnhau’r trefniadau o ran amseroedd ac yn y blaen wythnos nesaf. 

Good afternoon. You may be aware that the Foundation Phase pupils will be returning to school after half term. There is no return date for Years 3 to 6 pupils as yet, therefore the current provision of on-line learning will continue. The provision for children of critical workers will also continue.
We will confirm arrangements regarding times etc with you next week.