Dychwelyd i’r ysgol/ Returning to school

Dyma ychydig o wybodaeth i chi am ddychwelyd i’r ysgol. Byddwn yn cadarnhau pa wythnos bydd eich plentyn i fewn mor fuan a phosibl. 
Here is some further information regarding returning to school. We will confirm which week your child/ children will be in as soon as possible.