Dosbarthiadau Derbyn/ Reception classes

Rydym yn ymwybodol bod problemau gyda system
archebu bwyd trwy Parent Pay i’r disgyblion sydd yn y dosbarthiadau derbyn. Mae’r sir ar hyn o bryd yn diweddaru’r system a dylai rhieni/ gofalwyr allu archebu cinio o flaen llaw ar gyfer wythnos nesaf heb orfod talu amdano dros y penwythnos. 
We are aware that there have been problems regarding booking lunches through parent pay for pupils in the reception classes. The county are currently updating the system and parents/ guardians should be able to pre-order meals over the weekend for next week without any charges being applied.