Dosbarth Mr Gwyndaf Davies/ Mr Gwyndaf Davies’s class

Gweler y neges ar gyfer dosbarth Blwyddyn 3 a 4 Mr Davies/ See attached letter for Mr Gwyndaf Davies’s class