Dosbarth Derbyn /Reception

Gohirio Trip y Gamlas – Boat Trip Cancelled

Oherwydd y tywydd garw rydym wedi ohirio ein trip heddiw. Byddwn yn cysylltu os yw’n bosib ail drefnu.
Due to the weather we have cancelled our trip today. We will be in touch if it is possible to rearrange.
Diolch

Mrs Penge