Dosbarth Blwyddyn 5 a 6 Mr Meredith/ Mr Merdith’s Year 5 and 6 class

Newid dyddiad nosweithiau rhieni/ A change in date for parents evening

Bydd y noson rieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd yn nosbarth Mr Meredith yn cael eu cynnal ar Nos Fercher y 23ain o Fawrth a Nos Iau y 24ain o Fawrth. 

The parents evening for Mr Meredith’s Year 5 and 6 class will be held on Wednesday the 23rd and Thursday the 24th of March.