Diwrnod y trwynau cochion/ Red nose day

Diolch yn fawr am eich cyfraniadau ar gyfer elusen ‘Comic Relief’. Llwyddwyd i godi £245.50.
Thank you for your Comic Relief contributions. We raised £245.50.