Diwrnod y trwynau cochion/ Red nose day

Diolch i chi am eich cyfraniadau, llwyddwyd i gasglu £166.45.
Thank you for your contributions, a total of £166.45 was raised for Comic Relief.