Diwrnod y llyfr Dydd Iau 7ed o Fawrth World Book Day, Thursday, 7th March

To celebrate World Book Day the children are invited to wear their onsies/pyjamas to school, bring in a bedtime teddy and their favourite bedtime book.  During the day we will be sharing our favourite bedtime books and stories. 
I ddathlu diwrnod y llyfr gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu “onesies ” neu byjamas, dod a’u hoff degan meddal a’u hoff stori cyn gwely. Yn ystod y dydd byddwn yn rhannu ein hoff lyfrau a storiâu cyn gwely.
Diolch