Diwrnod trwynau coch/ Red nose day

Gall y disgyblion wisgo coch neu pyjamas ar yr 17eg o Fawrth. Nid oes disgwyl cyfraniad, ond os hoffech wneud cyfraniad, mae posib gwneud trwy ddilyn y linc uchod ar Parent Pay.
The pupils can wear red or their pyjamas on the 17th of March as part of Comic relief day. If you would like to make a contribution, you can do so by following the link above.