Diwrnod trosglwyddo/ Transfer days

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn mynd i Ysgol Morgan Llwyd fel rhan o’r trefniadau trosglwyddo Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Gwener nesaf.
Dydd Llun nesaf bydd y disgyblion yma yn treulio’r bore yn eu dosbarthiadau newydd.
Year 6 pupils will be going to Ysgol Morgan Llwyd next week for 3 days (Monday, Tuesday and Friday) as part of the transfer arrangements. 
Next Monday morning, the pupils here will also have a transfer morning, and will spend the morning in their new classes.